Persbericht FEBEV - Respectful life, een uniek en internationaal onderzoeksproject voor paardenwelzijn

Brussel, 14 november 2016 – De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en de Katholieke Universiteit van Leuven (KU Leuven) lanceren het unieke, internationale onderzoeksproject Respectful Life.  Dit project heeft tot doel om het niveau aan dierenwelzijn in de paardenvleessector in kaart te brengen en de transparantie doorheen de keten te waarborgen. De conclusies en aanbevelingen zullen publiekelijk beschikbaar gemaakt worden op de website www.respectfullife.com.

Het project mag rekenen op de steun van de hele productieketen.  Het onderzoek heeft tot doel om objectieve en verifieerbare parameters op vlak van paardenwelzijn te identificeren.  De onderzoekers van de KU Leuven krijgen hiertoe volledige toegang tot de faciliteiten van de projectleden, met name bedrijven uit de paardenvleessector die in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Amerika gevestigd zijn.

Het onderzoek verloopt volgens de eisen van de KU Leuven en de methodologie houdt rekening met landeigen parameters zoals klimaat, seizoen, beschuttingsmogelijkheden, duurtijd van het transport, transportmethode, enz.

De studies worden volledig onafhankelijk  uitgevoerd om wetenschappelijk gevalideerde resultaten te verkrijgen. De KU Leuven is een onafhankelijk onderzoeksinstelling en universiteit die streeft naar intellectueel en academisch topniveau.

Het pionierswerk van de paardensector heeft inmiddels ook andere actoren uit de vleessector geïnspireerd waardoor inmiddels ook gelijksoortige initiatieven voor andere diersoorten worden ontwikkeld.

Voor meer informatie over het onderzoeksproject kan u de website www.respectfullife.comraadplegen, of kan u contact opnemen met projectcoördinator Cédric Charon bij FEBEV: cedric.charon@febev.be (Tel. 02/219.54.20), alsook de onderzoekscel van de KU Leuven: bert.driessen@kuleuven.be  (Tel. 0476/777471), jos.vanthielen@kuleuven.be (Tel. 0477/55 88 19).

Over Febev

FEBEV is de Federatie van het Belgisch Vlees en telt een 140-tal leden, slachthuizen en uitsnijderijen, uit de drie gewesten. De leden van FEBEV vertegenwoordigen meer dan 90% van de Belgische omzet in de vleesindustrie. Meer info op www.febev.be