Respect voor dieren

Chevideco Nv heeft duidelijke afspraken omtrent een waardige behandeling van de levende dieren voor zowel tijdens het transport als voor de behandeling in het slachthuis. Al bij de aankoop besteedt Chevideco Nv de grootste zorg aan een kwalitatieve selectie van de dieren. Tijdens en ook na de slachting staan de veterinairediensten in voor de keuring van het vlees bestemd voor menselijke consumptie.

Chevideco hanteert voor alle bewerkingen rigoureus de strenge HACCP-kwaliteitsnormen en IFS 2009-2010 normen. Het hele proces vindt plaats onder de strengste hygiënische en diervriendelijke omstandigheden. Daaronder valt ook dat alle dieren in perfecte conditie worden aangeleverd en dat de dieren ten allen tijde steeds stressvrij verblijven.

Het geïmporteerde vlees is verwerkt in EG-goedgekeurde slachthuizen. Chevideco Nv maakt er een fundamenteel punt van, om zowel vanuit economisch belang, als voor het welzijn van de dieren, de opgelegde Europese regels strikt na te leven. Het rode logo staat garant voor een kwaliteitsproduct. Chevideco laat op geregelde tijdstippen de slachthuizen inspecteren door externe auditbedrijven.