Spreken over paardenvlees het toppunt van ‘hippocrisie’?

Over de paardenhandel doen in binnen- en buitenland veel verhalen de ronde. Die blijken echter vaak gebaseerd op misverstanden en mispercepties. In sommige gevallen wordt de realiteit zelfs doelbewust verdraaid of uit de context gerukt om de sector in een slecht daglicht te stellen. De hypocrisie – of noemen we het beter ‘hippocrisie’? – is vandaag over dit facet van de paardenwereld nooit ver weg. Bovendien laaien de emoties vaak bijzonder hoog op, waardoor een nuchtere en objectieve kijk op de zaak zo goed als onmogelijk wordt.

Nochtans merken we dat zelfs veel mensen met een hart voor de paardenwereld vaak slechts een deel van het verhaal kennen. Deze tekst is geschreven door iemand die álle facetten van de handel door en door kent, de mooie én de minder mooie. We zetten niets onnodig sterker in de verf, en verbloemen ook de schaduwkanten niet. We willen het totaalplaatje tonen, de vollédige levenscyclus van het paard, zoals die in de realiteit is. We belichten de handel van vroeger, vandaag en in de toekomst, geven u feiten en cijfers, en doorprikken de mispercepties en verdraaiingen van de realiteit.

Het paard is een prachtig en edel dier, dat een belangrijke plaats in het leven van veel mensen inneemt en hen veel plezier verschaft. Op het einde van zijn leven kan het echter ook mee een antwoord bieden op de talrijke uitdagingen van deze tijd, zoals: de verspilling vermijden van waardevol, gezond en kwalitatief voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie, de CO2-uitstoot van de voedselketen helpen verminderen, de beschikbare ruimte zuinig gebruiken, paardenrassen in stand houden, en het dierenwelzijn verder optimaliseren door de wetenschappelijke kennis over het paard te vergroten.

Als u geen voorstander bent van de paardenhandel, hebben we niet de ambitie om u van mening te doen veránderen. Door het hele verhaal te vertellen, van de paardenhandel zoals die in het dagelijks leven is, willen we u wél de kans geven om uw mening met de juiste elementen te funderen. En u zo misschien met een genuanceerdere blik naar de sector te laten kijken. Ook als u zich nog geen mening had gevormd, kunnen de feiten en cijfers u helpen om dat wél te doen, met de júiste argumenten. Het is immers niet altijd zo dat wie het luidst roept, ook de waarheid in pacht heeft...

 Lees de volledige publicatie hier of download de PDF.